Converse Միավորներ

Թեժ գիծ +37410 511 211

Նվեր՝ կինոյի տոմս երկու անձի համար

Դեկտեմբերի 25-ից փետրվարի 28-ը ներառյալ կատարեք միանվագ 10,000 ՀՀ դրամի գործարք Mastercard-ով Google Pay վճարային համակարգով և ստացեք կինոյի 2 տոմս։

Հունվարի 13-ից յուրաքանչյուր ուրբաթ կտրամադրվեն կինոյի տոմսերը, որոնք վավեր են մինչև 2023թ մարտի 31-ը ներառյալ։
Յուրաքանչյուր քարտ Արշավին կարող է մասնակցել մեկ անգամ:
Արշավին կարող են մասնակցել 18 տարին լրացած ՀՀ ռեզիդենտ հաճախորդները:

Ուշադրություն

Քարտից քարտ փոխանցումները, քարտից այլ հաշիվ փոխանցումները, կոմունալ վճարումները /ներառյալ հեռահաղորդակցման, ինտերնետ ծառայությունների վճարները/, հաշիվների, քարտերի, էլեկտրոնային դրամապանակների համալրումները, վարկի մարումները, խաղատների և շահումով խաղերի խաղադրույքների, վիրտուալ խաղատների և խաղադրույք ընդունող ընկերությունների հաշիվների համալրումները, պետական մարմինների ծառայությունների դիմաց վճարները, տուրքերը, տուգանքները, օրենքով պարտադրված հարկերի վճարները, մուծումները, այլ վճարները և Բանկի ներքին համակարգերով իրականացված գործառնությունները չեն մասնակցում անկանխիկ գործարքների հաշվարկին:
Բանկը պատասխանատվություն չի կրում POS-տերմինալների խափանման (այդ թվում՝ կապի)/անսարքության պատճառով չիրականացված կամ ոչ պատշաճ իրականացված անկանխիկ գործարքների համար:

Մրցույթի հիմնական պայմանները

Հաճախ տրվող հարցեր