Converse Միավորներ

Թեժ գիծ +37410 511 211

Մի քանի արտոնություն Կոնվերս Բանկի Visa քարտով

 Մինչև 31.05.2023թ Բանկից ձեռք բերելով Visa Classic,Visa Gold, Visa Business և Visa Platinum քարտատեսակներից որևէ մեկը՝ քարտապանը կօգվի միանգամից մի քանի նոր հնարավորությունից.

  • 50% սպասարկման տարեկան վճարի նվազեցված արժեք՝ քարտի գործողության ամբողջ ժամկետի համար,
  • Հաճախորդի ցանկությամբ, կախված հիմնական քարտի տեսակից, մեկ այլ անձի կտրվի կից Visa Classic, Visa Gold կամ Visa Platinum քարտ՝ առանց տրամադրման վճարի,
  • Պրեմիում դասի քարտատեսակներ ձեռք բերելու դեպքում հաճախորդը կարող է ստանալ նաև մեկ հավելյալ քարտ՝ Visa PaySticker կամ Visa MiniFob՝ առանց տրամադրման վճարի