Converse Միավորներ

Թեժ գիծ +37410 511 211

Ստացիր 10% CashBack Ստեփանակերտի նշված խանութներում

 

2021 թվականի ապրիլի 1-ից ապրիլի 30-ը ներառյալ վճարիր Կոնվերս Բանկի քարտերով նշված սպասարկման կետերում և ստացիր 10% CashBack:

Ակցիայի շրջանակներում Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններ

Սպասարկման կետ  Հասցե
 Ֆամիլի Հաուս ռեստորան  Ազատամարտիկների 9/19
 Հերմիտաժ  Վ. Սարգսյան 24/30
 Պոդիում  Վ. Սարգսյան 22
 ՄԿ  Վ. Սարգսյան 24/32
 Բոստան ռեստորան  Ենիկոլոպովի 50
 Պարկ Հոթել  Վ.Սարգսյան 10
 Կարաս պանդոկ  Ազատամարտիկների 18
 Սամրա սիրիական ռեստորան  Թումանյան 45
 Բարդակ փաբ  Թևոսյան 2/1
 Նոստալժի  Հակոբյանի 28/26
 Սեթ մարկետ  Ալեկ Մանուկյան 12/39
 Արման  Ազատամարտիկների 43/34
 Սպարապետ  Մ.Մաշտոց 4
 

Ակցիայի անցկացման կանոններ

Ակցիայի ընթացքում յուրաքանչյուր քարտապանի բոլոր գործարքների (ներառյալ՝ կից և հավելյալ քարտերով կատարված գործարքների) մասով քարտային հաշվին հետ վերադարձվելիք գումարի առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել 50,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը* առանց ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերի:

Ակցիան չի տարածվում վիրտուալ Պոս-տերմինալներով կատարված գնումների վրա ինչպես նաև VISA GIFT/VISA GIFT INSTANT ISSUE ) քարտերով կատարված գնումների վրա:

Ակցիայի շրջանակներում վճարման գումարը` վճարման պահին, քարտապանի քարտային հաշվից ելքագրվում է ամբողջությամբ, իսկ հետվերադարձի գումարը Բանկի կողմից վերադարձվում է հաշվետեր քարտապանի քարտային հաշվին մինչև 2021թ. մայիսի 15-ը ներառյալ: 

Քարտից քարտ փոխանցումները, քարտից այլ հաշիվ փոխանցումները և Բանկի ներքին համակարգերով իրականացված գործառնությունները չեն մասնակցում անկանխիկ գործարքների հաշվարկին:

Բանկը պատասխանատվություն չի կրում POS-տերմինալների խափանման (այդ թվում՝ կապի)/անսարքության պատճառով չիրականացված կամ ոչ պատշաճ իրականացված անկանխիկ գործարքների համար:

*Արտարժութային քարտերին հաշվեգրվում է հետվերադարձի (CashBack) օրվա դրությամբ ՀՀ Կենտրոնական Բանկի փոխարժեքով հաշվարկված արտարժույթ:

**Անկանխիկ գործարքների ծավալի հաշվարկը կկաատարվի հետևյալ սկզբունքով՝ ՀՀ դրամ արժույթով քարտերի դեպքում հաշվարկին կմասնակցի հաշվեգրված գումարի դրամային արտահայտությունը, իսկ արտարժույթային քարտերի դեպքում՝ քարտի արժույթով հաշվեգրված գումարը փոխակերպված դրամի հաշվեգրման օրվա համար սահմանված ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով: