Converse Միավորներ

Թեժ գիծ +37410 511 211

Կուտակիր Գարնանային միավորներ և հայտնվիր Շրի Լանկայում

Վճարիր Woman's Card-ով, կուտակիր Գարնանային միավորներ և հայտնվիր Շրի Լանկայում

2019թ.-ի մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը ներառյալ Woman’s քարտով1 կատարած անկանխիկ գործարքները կկուտակեն Գարնանային միավորներ

Գարնանային միավորների հանրագումարային միջակայքը հետևյալն է՝

 50,000 - 79,999 ՀՀ դրամ2  50 միավոր
 80,000 - 149,999 ՀՀ դրամ2  100 միավոր
 150,000 - 499,999 ՀՀ դրամ2  200 միավոր
 500,000 և ավելի ՀՀ դրամ2  300 միավոր

Յուրաքանչյուր անկանխիկ կատարված գործարքի համար սահմանվում է 10 միավոր:

Մրցանակներ

Ակցիայի շրջանակներում ամենաշատ Գարնանային միավոր կուտակած մասնակիցները կստանան հետևյալ մրցանակները՝

1-ին տեղ

Ճամփորդական փաթեթ դեպի Sri Lanka 2 հոգու համար

2-րդ տեղ

50% զեղչ GreenWay Travel տուրիստական ընկերությունից դեպի Sri Lanka ուղևորության փաթեթ գնելիս

3-րդ տեղ

30% զեղչ GreenWay Travel տուրիստական ընկերությունից դեպի Sri Lanka ուղևորության փաթեթ գնելիս

Մասնակցության պայմաններ

  • Ակցիային մասնակցելու համար անհրաժեշտ է 2019թ.-ի մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը ներառյալ Woman’s քարտով կատարել նվազագույնը հանրագումարային 50 000 դրամի անկանխիկ գործարքներ2:
  • Հավասար միավորների դեպքում առաջնահերթություն կտրվի քանակով շատ գործարք կատարած քարտապանին:
  • Կոնվերս միավորները շարունակվելու են կուտակվել, սակայն չեն մասնակցում հաշվարկին:
  • Քարտից քարտ փոխանցումները, քարտից այլ հաշիվ փոխանցումները և Բանկի ներքին համակարգերով իրականացված գործառնությունները չեն մասնակցում անկանխիկ գործարքների հաշվարկին:
  • Հաղթող հաճախորդներին շահումները կտրամադրվեն անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա:
  • Պարգևատրման օրվա և ժամի մասին հաղթողները կտեղեկացվեն հեռախոսազանգի միջոցով: Պարգևատրման օրվանից 1 ամսվա ժամկետում հաղթող ճանաչված քարտապանի հետ կապի հաստատման անհնարինության (հաճախորդի չպատասխանելու, անհասանելի լինելու կամ այլ) կամ մրցանակը/պարգևատրումը այլ պատճառով չստանալու դեպքում Ակցիայի արդյունքները տվյալ քարտապանի համար համարվում են ուժը կորցրած:

1 Ակցիայի պայմանները չեն տարածվում հավելյալ և կից քարտերի վրա:
2 Անկանխիկ գործարքների ծավալի հաշվարկը կկատարվի հետևյալ սկզբունքով՝ ՀՀ դրամ արժույթով քարտերի դեպքում հաշվարկին կմասնակցի հաշվեգրված գումարի դրամային արտահայտությունը, իսկ արտարժույթային քարտերի դեպքում՝ քարտի արժույթով հաշվեգրված գումարը փոխակերպված դրամի հաշվեգրման օրվա համար սահմանված ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով: