Converse Միավորներ

Թեժ գիծ +37410 511 211

Ամանորյա 10% CashBack

10% Ամանորյա CashBack դեկտեմբերի 6-ից 31-ը ներառյալ

Ամանորյա տոների կապակցությամբ 25 օր՝ 2018թ.-ի դեկտեմբերի 6-ից 31-ը ներառյալ (բացառությամբ դեկտեմբերի 7-ի) վճարեք Կոնվերս Բանկի քարտերով նշված օրերին առևտրի և սպասարկման կետերում՝ ստացեք 10% CashBack* (գումարի հետվերադարձ):

Հաշվետեր քարտապանի քարտային հաշվին հետ վերադարձվելիք գումարի առավելագույն չափը Ակցիայի 25 օրերի ընթացքում յուրաքանչյուր քարտապանի բոլոր գործարքների (ներառյալ՝ կից և հավելյալ քարտերով կատարված գործարքների) մասով կազմում է առավելագույնը 10,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ**:

Ակցիան չի գործում Visa Business (կորպորատիվ), VISA GIFT/VISA GIFT INSTANT ISSUE քարտերով կատարված գնումներ կատարելիս:

Ակցիայի շրջանակներում վճարման գումարը` վճարման պահին, քարտապանի քարտային հաշվից ելքագրվում է ամբողջությամբ, իսկ հետվերադարձի գումարը Բանկի կողմից վերադարձվում է հաշվետեր քարտապանի քարտային հաշվին մինչև 2019թ. հունվարի 20-ը ներառյալ: Ակցիայի 25 օրերի ընթացքում յուրաքանչյուր քարտապանի բոլոր գործարքների (ներառյալ՝ կից և հավելյալ քարտերով կատարված գործարքների) մասով քարտային հաշվին հետ վերադարձվելիք գումարի առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել 10,000 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը:

*CashBack ակցիան տարածվում է միայն Կոնվերս Բանկի POS տերմինալներով (այդ թվում Բանկի վիրտուալ տերմինալներով) կատարված անկանխիկ գործարքներ վրա: Խնդրում ենք պահանջել Ձեր գործարքն իրականացնել Կոնվերս Բանկի POS տերմինալի միջոցով: 

Բանկը պատասխանատվություն չի կրում POS-տերմինալների խափանման (այդ թվում՝ կապի)/անսարքության պատճառով չիրականացված կամ ոչ պատշաճ իրականացված անկանխիկ գործարքների համար:

**Արտարժութային քարտերին հաշվեգրվում է հետվերադարձի /CashBack/ օրվա դրությամբ ՀՀ Կենտրոնական Բանկի փոխարժեքով հաշվարկված արտարժույթ:

Օր 10
16.12.2018թ.

Սպասարկման կետ  Հասցե
 HELIOS PODOLOGY CENTER  ք. Երևան, Ամիրյան 27/1
 DILI & JANI  ք. Դիլիջան, Գետափնյա 6ա
 GOLDS SPA  ք. Երևան, Կոմիտաս 40
 RELAX SPA  ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 19
 TERRA SPA BEAUTY SALON  ք. Երևան, Ազատության 2/2

Օր 9
15.12.2018թ.

Սպասարկման կետ  Հասցե
 LIANO  ք. Երևան, Մաշտոց 7/4
 BOUTIQUE YANA  ք. Երևան, Աբովյան 20
 ANI BOUTIQUE  ք. Երևան, Աբովյան 21
 ANI LUCY  ք. Երևան, Աբովյան 28/5
 ART MODA & ART SHOES  ք. Երևան, Արշակունյանց 34
 ART SHOES & ART MODA  ք. Երևան, Գ.Նժդեհի 10/15
 ART STYLE  ք. Երևան, Մ.Մկրտչյան 24/3
 BOGATO  ք. Երևան, Մաշտոցի 5բ, 81/1
 ք. Երևան, Անդրանիկի 73
 CARLO FABIANO  ք. Երևան, Կոմիտաս 25/41
 CHIC  ք. Երևան, Ամիրյան 8/1
 ք. Երևան, Մաշտոց 42ա 2/1
 DAV & DALI  ք. Երևան, Միկոյան 8/3
 DE SALITO  ք. Երևան, Թումանյան 33
 ELEGANT  ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծ 26/2
 ELEGANT FOR WOMEN  ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծ 34-9/1
 ELSI  ք. Երևան, Կորյունի 5, 2/2
 FASHION HOUSE  ք. Երևան, Վ.Սարգսյան10/125
 FIBO  ք. Երևան, Իսահակյան 46/3
 SHADOWS  ք. Երևան, Տերյան 52
 HARMONT & BLAINE  ք. Երևան, Տերյան 62/1
 CHOICE  ք. Երևան, Ս. Տարոնցի 7/6
 ք. Երևան, Կասյան 12/1
 ք. Երևան, Բեկնազարյան 1/8
 MORESCHI MILANO  ք. Երևան, Տերյան 62/2
 PASSAGE  ք. Երևան, Հյուսիսային Պող. 11/41
 ք. Երևան, Հյուսիսային Պող. 8/5

Օր 8
14.12.2018թ.

 Սպասարկման կետ  Հասցե
ASADOR ք. Երևան, Իսահակյան 28
THAIWINE REPUBLIC ք. Երևան, Հյուսիսային պող.10/1 շ.20
TOKYO TEXAS SUSHI GRILL BAR ք. Երևան, Տ.Պետրոսյան 13/10
ք. Երևան, Աբովյան 7/1
SEVEN CLUB ք. Երևան, Աբովյան 7/1
TOMAS SMOKEY RIBS ք. Երևան, Հանրապետության 58
TOSPIA ք. Երևան, Թումանյան 30
TUN LAHMAJO ք. Երևան, Տերյան 23/13
WINE REPUBLIC ք. Երևան, Թամանյան 2

Օր 7
13.12.2018թ.

 Սպասարկման կետ  Հասցե
COALA ք. Երևան, Մելքումով 11
ES KAHUYQ ք. Երևան, Սասնա Ծռեր 4
SHATEN KAHUYQ ք. Երևան, Բ. Մուրադյան 54/1
ANGELS HOME ք. Երևան, Իսակով 26/3
PROF AL HOME ք. Երևան, Դ. Անհաղթ 8

Օր 6
12.12.2018թ.

 Սպասարկման կետ  Հասցե
ART CLIMA ք. Երևան, Նաիրի Զարյան 22,10
ELDORADO ք. Երևան, Իսակով 29
ք. Երևան, Աճառյան 33/4
ZODIAK ք. Երևան, Թոթովենցի 64

Օր 5
11.12.2018թ.

 Սպասարկման կետ  Հասցե

 

MEK PLYUS MEK

ք. Երևան, Կոմիտաս 9
ք. Երևան, Չարենցի 9
ք. Երևան, Հալաբյան 51/38
ք. Երևան, Մաշտոց 34

Օր 4
10.12.2018թ.

 Սպասարկման կետ  Հասցե
NOYAN TAPAN ք. Երևան, Աբովյան 8
TSITSERNAK 2 ք. Երևան, Նալբանդյան 50/186
MY BOOKS ք. Երևան, Դավիթաշեն 1-ին Թաղ. 50շ. Տարածք 20
AMIRYAN GRATUN ք. Երևան, Ամիրյան 11
KARANDASH ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 1/2
MKRTARANI GRATUN ք. Էջմիածին
GEGHARDAVANQI GRATUN Սբ.Գեղարդավանք
HRIPSIMEI GRATUN ք. Էջմիածին
KHOR VIRAP GRATUN Խոր Վիրապ վանք
MAYRAVANQI GRATUN ք. Էջմիածին

Օր 3
09.12.2018թ.

 Սպասարկման կետ  Հասցե
PRINCE PRINCESS ք. Երևան, Կորյուն 25/7
TOMARCO ք. Երևան, Գ.Նժդեհ 9Ա
MANCHUK ք. Դիլիջան, Կալինինի 235/3

Օր 2
08.12.2018թ.

 Սպասարկման կետ  Հասցե
ART SHOES ք. Երևան, Աբովյան 26/115-114
STYLE BY HERMITAGE ք. Երևան, Հյուսիսային Պող.6/4
CROCS ք. Երևան, Ծիծեռնակաբերդ 3
ք. Երևան, Արշակունյաց 34/3 33 տաղ.
BALDI KAPAN ք. Կապան, Շահումյան 1
NICE SHOES ք. Երևան, Տերյան 54
ք. Երևան, Ամիրյան 13/57
QAYL ABOVYAN ք. Երևան, Աբովյան 25/35

Օր 1
06.12.2018թ.

 Սպասարկման կետ  Հասցե
TIZIANO ք. Երևան, Հյուսիսային պող.10/9-10-11
ք. Երևան, Վ.Սարգսյան 10 /140,141,136
FOOD ON WOOD ք. Երևան, Վ.Սարգսյան 10/140,141,136
CAFE DE FRANCE ք. Երևան, Իսահակյան 38
THOMAS TWINING ք. Երևան, Կոմիտաս 40/1
AMIGO LATINO CLUB ք. Երևան, Աբովյան 41/4
MEGERIAN CARPET ք. Երևան, Մադոյան 9
COFFEECELL ք. Երևան, Արամի 84/1, տուն 6
VISION ք. Երևան, Արամի 84/1 տուն 6
AZNAVOUR CAFE ք. Երևան, Ն.Նազարյան 25/1
BISQUIT DESSERT BAR ք. Երևան, Ադոնց 6/1
EAT FIT ք. Երևան, Արամի 80
THE CORNER CAFE ք. Երևան, Տերյան 42/19
THE GREEN BEAN COFFEE SHOP ք. Երևան, Իսահակյան 38-31