Converse Միավորներ

Թեժ գիծ +37410 511 200

Ավանդ "Աշնանային"

Ավանդ "Աշնանային" 

2017թ. սեպտեմբերի 11-ից 2017թ. նոյեմբերի 30-ը ներառյալ կարող եք ներդնել Ձեր միջոցները Կոնվերս Բանկում հատուկ՝ "Աշնանային" ավանդի տեսքով:

Ավանդի արժույթ ՀՀ դրամ
Ավանդի տեսակ Առանց ավելացման իրավունքի
Ավանդի ժամկետ 12 ամիս
Տարեկան պարզ տոկոսադրույք 9% Ինտերնետ Բանկ համակարգով ներդնելու դեպքում՝ 9.5%
Տոկոսների վճարում Ժամկետի վերջում
Ավանդի նվազագույն գումար 100,000 ՀՀ դրամ
Մեկ ավանդատուի անունով ավանդ(ներ)ի առավելագույն հանրագումար 50,000,000 ՀՀ դրամ

 Ներդրեք "Աշնանային" ավանդ և օգտվեք հետևյալ արտոնյալ պայմաններից՝

  • Անկանխիկ մուտքագրված Ավանդի ժամկետի ավարտին կանխիկ վճարումը կատարվում է առանց կանխիկացման միջնորդավճարի գանձման:
  • Ավանդատուների վրա տարածվում են "Հատուկ առաջարկ ավանդատուներին" պայմանները:

Ավանդի վաղաժամկետ դադարեցում

Վերահաշվարկի տարեկան տոկոսադրույք.

  • Ավանդի ներդրման օրվանից մինչև 3 ամիս ժամկետում ներառյալ դադարեցնելու դեպքում՝ 0.1%
  • 3 ամսից ավելի ժամկետում դադարեցնելու դեպքում՝ 6% չափով:

Պայմանը չի գործում Ավանդի երկարաձգված ժամկետի համար:

Ավանդատուի ցանկությամբ Ավանդի ժամկետի ավարտին Ավանդի պայմանագրի ժամկետի երկարաձգումը կկատարվի տվյալ պահին Բանկում գործող "Պրոգրես" կամ "Օրական" ավանդի պայմաններով:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ֆինանսներ բոլորի համար

Ուշադրություն

1Ավանդատուի հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ է հնարավոր ստանալ, եթե ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները վերաներդրվեն ավանդի տեսքով: Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը և օրինակը կարող եք գտնել ներքոնշյալ հղումում.
Ավանդի տոկոսների հաշվարկման, վճարման կարգը և օրինակը /համաձայն "Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը" ՀՀ ԿԲ կանոնակարգ 8/02-ի/